20210522 Logo HCP voor LGC basis V220210522 Logo VQ LGC center V6 blauwe tekst


20201214 Logo HCP Cirkel Blauw Oranje Nieuw def3

VQ Leefstijl Gezondheid Centra

Van ontwerp naar realisatie in samenwerking Juist in de coronacrisis ...

VQ Leefstijl Gezondheid Centra | HCP

HCP: optimalisatie dienstverlening naar cliënt Eén van de ...

VQ Leefstijl Gezondheid Centra | opleiding

Regionaal delen van kennis inzake Leefstijl Gezondheid Vitaliteit ...

REALISATIE LEEFSTIJL GEZONDHEID CENTRA

Waar visie en ontwerp realiteit worden, ontstaan Leefstijl Gezondheidscentra. Een landelijk netwerk van centra waar professionals, gezamenlijk en landelijk, diensten aanbieden aan opdrachtgevers (werkgevers en werknemers), onder één naam: Human Capital Performance.

Sleutelwoorden: samenwerking, leefstijl, vitaliteit, gezondheid en partnership

Samenwerking
Leefstijl Gezondheidscentra ontstaan door samenwerkende zelfstandig professionals op één locatie. Alle professionals hebben een HCP-opleiding gevolgd en werken volgens het principe van het VitaliteitQuotiënt (VQ) Het VQ is het universele meetinstrument voor leefstijl, vitaliteit en gezondheid op basis van preventie.


Leefstijl en vitaliteit
Juist tijdens de coronacrisis is nogmaals gebleken hoe kwetsbaar wij als mens zijn. Niet alleen fysiek maar juist ook onze mentale gesteldheid en onze omgeving beïnvloeden ons dagelijks. Onze leefstijl heeft rechtstreeks invloed op onze gezondheid en onze vitaliteit. Het VQ signaleert tijdig signalen over onze leefstijl. Overigens is vitaliteit meer dan alleen bewegen en gezond eten.

Gezondheid
Onze samenleving is meer gericht op ziekte dan op gezondheid. Wanneer wij ziek zijn gaan wij naar een ziekenhuis en niet naar een 'gezondheidshuis'. De 21ste eeuw vraagt om brede preventie op basis van het VQ, waardoor mensen (proberen te) voorkomen dat zij ziek worden.

Leefstijl Gezondheidscentrum
Daarom Leefstijl Gezondheid Centra. In eerste instantie bedoeld voor onze opdrachtgevers (werkgevers) en hun werknemers. Werken aan gezondheid in de meest brede zin van het woord. Een win-winsituatie: werknemers zijn gezonder (minder ziekteverzuim) en daardoor presteren organisaties (werkgevers) beter. De verwachting is dat het eerste Leefstijl Gezondheid Centrum op korte termijn de deuren opent. 

Partnership
Human Capital Performance is een partnership met onze opdrachtgevers, investeerders én met zelfstandige professionals op alle deelgebieden van het VitaliteitQuotiënt (VQ). Voor professionals start dit partnership met één van de opleidingen die Vitaliteit Groep Nederland aanbiedt en waardoor wordt geleerd met het VQ te werken bij en voor onze opdrachtgevers. Partnership binnen een Leefstijl Gezondheid Centra (LGC) is werken onder één naam (HCP) en vanuit één locatie: LGC.

Geïnteresseerd? Check deze site en/of neem contact op met Martin Jan Melinga voor een gesprek.

Optimalisatie HCP-dienstverlening door LGC's

VQ Leefstijl Gezondheid Centra zorgen voor optimalisatie van de dienstverlening van Human Capital Performance naar onze opdrachtgevers. Werknemers en werkgevers kunnen voor advies, begeleiding en behandeling regionaal terecht bij het LGC van hun keuze.

Alle professionals binnen het LGC werken met de HCP-licentie of de VQ-licentie. Hierdoor wordt kwaliteit gewaarborgd. 

20210321 Banner Brochure werkgevers smal pexels-photo-3760093 man werk achter glas cool

Stakeholders
Werkgevers, werknemers (en hun partners en gezinnen), zelfstandige professionals en investeerders zijn samen met Vitaliteit Groep Nederland de primaire stakeholders. 

Andere belanghebbende partijen zijn Stichting Leefstijl Gezondheidszorg, gemeenten, zorgverzekeraars en inkomensverzekeraars, arbodiensten, UWV en vakbonden.


Human Capital Performance is onderdeel van Vitaliteit Groep BV


INITIATIEF VQ
| LEEFSTIJL GEZONDHEID CENTRA