20210522 Logo HCP voor LGC basis V220210522 Logo VQ LGC center V6 blauwe tekst


20201214 Logo HCP Cirkel Blauw Oranje Nieuw def3

Regionaal delen van kennis inzake Leefstijl Gezondheid

Vitaliteit Groep Nederland is hét kennis- en opleidingsinstituut binnen Leefstijl Gezondheid(szorg).

Door de realisatie van regionale VQ Leefstijl Gezondheid Centra: voor begeleiding en behandeling van zorgconsumenten en opleiding van (zelfstandige) professionals binnen Leefstijl Gezondheid(szorg). 

Samenwerking Stichting IGZ Plus
Deze regionale LGC's kunnen een grote rol spelen bij de realisatie van Leefstijl Gezondheidszorg, uiterlijk in 2040. Ook binnen de gezondheidszorg dienen in de komende 20 jaar professionals bij huisartspraktijken, zorg- en ggz-instellingen en bij gemeenten opgeleid te worden. Realisatie van LGC's is voorbereid zijn op de toekomst.

Waarom Leefstijl Gezondheidszorg voor 2040 gerealiseerd moet worden, kunt u lezen in het rapport dat één jaar geleden is gepubliceerd. Door de coroancrisis is er voor het rapport geen of nauwelijks aandacht geweest. Vitaliteit Groep Nederland is van mening dat nietsdoen achteruitgang is. Vandaar dat wij hjet voortouw nemen in het dichterbij brengen van Leefstijl Gezondheid(szorg). Vitaliteit Groep Nederland: pionier binnen leefstijl, vitaliteit en gezondheid. Wij delen graag onze kennis.

Lees verder bij Vitaliteit Groep Nederland in het menu om meer te weten over wie wij zijn en waar wij voor staan.