20210522 Logo HCP voor LGC basis V220210522 Logo VQ LGC center V6 blauwe tekst


20201214 Logo HCP Cirkel Blauw Oranje Nieuw def3

Partner in vitaal ondernemerschap
Het belangrijkste kapitaal van de meeste ondernemingen in Nederland bestaat uit mensen. Human Capital staat voor menselijke kapitaal en wordt als volgt gedefinieerd:  Menselijk kapitaal is de combinatie van competenties, kennis, sociale en persoonlijke vaardigheden, waaronder ook creativiteit, die wordt belichaamd in de mogelijkheid voor de mens om in een economie arbeid te verrichten, opdat er economische waarde kan worden geproduceerd (bron: Wikipedia). De letterlijke vertaling van performance is 'prestatie'.

Met de diensten van Human Capital Performance optimaliseert u uw menselijk kapitaal in uw organisatie. Uw werknemers gaan (blijvend) beter presteren, voelen zich gewaardeerd en bij eventuele (persoonlijke) klachten/problemen worden zij door onze HCP-professionals begeleid/gecoacht. Het resultaat voor uw organisatie: optimalisatie van uw winst, verlaging ziekteverzuim en tevreden medewerkers. HCP is een toegevoegde waarde binnen uw organisatie en voor de indviduele medewerker een secundaire arbeidsvoorwaarde.

Human Capital Performance (HCP) | website en brochure
Juist tijdens deze coronacrisis is aandacht voor uw medewerkers (zeker als ze thuiswerken) van groot belang voor de optimalisatie van het resultaat van uw onderneming. Lees waarom en hoe Human Capital Performance een toegevoegde waarde is voor u (als werkgever) en voor uw medewerkers op onze uitgebreide website
 of download de brochure door op onderstaande afbeelding te klikken.

20210321 Banner Brochure werkgevers smal pexels-photo-3760093 man werk achter glas cool