20210522 Logo HCP voor LGC basis V220210522 Logo VQ LGC center V6 blauwe tekst


20201214 Logo HCP Cirkel Blauw Oranje Nieuw def3

Kennis delen is kennis vermenigvuldigen

Vitaliteit Groep Nederland deelt haar kennis over Leefstijl Gezondheid met zelfstandige professionals middels de opleidingen Vitaliteit Consultant en VQ Expert. Met deze opleidingen kunnen deze professionals participeren in projecten in het kader van Human Capital Performance (HCP) met de collectieve toepassing van het VQ. Uiteraard kunnen deze professionals het VQ ook in hun eigen praktijk gebruiken.

Binnen deze HCP-projecten werken zij samen om de screening door middel van de VQ-analyse te optimaliseren voor de opdrachtgever. Het resultaat van de HCP-screening is het HCP-adviesrapport met aanbevelingen voor de opdrachtgever. De Vitaliteit Consultant voert na akkoord van de opdrachtgever deze aanbevelingen uit, samen met professionals die een HCP-licentie hebben verkregen. Samenwerking is hierin essentieel, zowel bij groepen van werknemers als bij indviduele begeleidingstrajecten.

Hoe onstaat samenwerking
Binnen alle opleidingen van Vitaliteit Groep Nederland staat samenwerken centraal. Door het VQ naar boven gekomen klachten/problemen bevinden zich veelal binnen één of meer van de 3 hoofdgebieden of de 11 deelgebieden. Een professional heeft meestal één, soms twee specialismen, waardoor een ander specialisme moet worden toegevoegd. Hierdoor ontstaat de eerste stap naar samenwerking.

De tweede stap ontstaat door de parallelle aanpak. Door klachten parallel (tegelijkertijd) in plaats van serieel (na elkaar) aan te pakken, wordt sneller een optimaal resultaat voor de cliënt bereikt. Hierbij wordt uitgegaan van de draagkracht van de cliënt en behoudt hij eigen regie en verantwoordelijkheid. Deze parallelle aanpak vraagt flexibele en goede samenwerking tussen de betrokken professionals. HCP-professionals zijn hiervoor opgeleid.