20210522 Logo HCP voor LGC basis V220210522 Logo VQ LGC center V6 blauwe tekst


20201214 Logo HCP Cirkel Blauw Oranje Nieuw def3

Leefstijl Gezondheidscentra | Planning 2021-2024
Het initiatief voor de Leefstijl Gezondheidscentra is ontstaan in november 2020. De groei van de LGC's loopt gelijk met de groei van het aantal HCP-professionals lokaal, regionaal en landelijk. Mede door de coronacrisis is een trend zichtbaar van digitaal verleende dienstverlening. Face-to-face dienstverlening op locatie zal echter nodig blijven voor een optimaal resultaat. Vitaliteit Groep Nederland verwacht dat de digitale dienstverlening (zeker binnen de zorg) post-corona afneemt. Daarnaast is het voor cliënten (lees: werknemers) om allerlei redenen (waaronder privacy) prettiger om naar een LGC-locatie te komen dan dat de begeleiding/behandeling bij de werkgever wordt gegeven. 

Waar komen de Leefstijl Gezondheidscentra

Vitaliteit Groep Nederland werkt bij de realisatie van LGC's vraaggestuurd. Twee zaken spelen hierbij een grote rol. Ten eerste het aantal beschikbare zelfstandige professionals die een samenwerking binnen een LGC willen aangaan in een bepaalde regio én het aantal HCP-opdrachtgevers. Beoogd doel is om uiteindelijk in elke provincie van Nederland vertegenwoordigd te zijn met een LGC-locatie. Over het algemeen zal de realisatie van een LGC organisch gebeuren. 

Behalve in elke provincie is het logisch om ervan uit te gaan dat de vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) elk een eigen LGC krijgen. Dit gezien het grote verzorgingsgebied, zowel qua inwoners, als qua potentiële opdrachtgevers en zelfstandige professionals. 

Komende 12 maanden (2021/2022)
Voor het komende jaar wordt uitgegaan van de realisatie van minimaal één tot drie LGC's. Medio 2021 wordt besloten in welke regio's de eerste pilot-vestigingen gaan komen. Op dit moment lijkt het logisch om te starten in Noord-Brabant, Noord-Holland (regio Haarlem/Amsterdam) en Noord-Nederland. Met deze drie geplande vestigingen wordt een voorlopig landelijke dekking verwezenlijkt, waarbij de reistijd voor cliënten (werknemers van opdrachtgevers) zoveel mogelijk wordt beperkt.