20210522 Logo HCP voor LGC basis V220210522 Logo VQ LGC center V6 blauwe tekst


20201214 Logo HCP Cirkel Blauw Oranje Nieuw def3

Stichting Leefstijl Gezondheidszorg (IGZ Plus)
Onze kennispartner Stichting IGZ Plus schreef in 2020 het rapport 'Realisatie Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040'. Door de coronacrisis is het rapport, tot nu toe, niet of onvoldoende onder de aandacht gekomen. U kunt het downloaden door op de link te klikken. 

Het is in het belang van elke Nederlander dat preventie veel hoger op de gezondheidsagenda komt. Vitaliteit Groep Nederland neemt alvast een voorschot op de uitvoering van het rapport en is hierdoor pionier. De belangrijkste doelgroep bestaat uit bijna 9 miljoen werknemers, ofwel zorgconsumenten. Leefstijl Gezondheidscentra zijn nieuw in het gezondheidszorglandschap en richt zich op preventie, begeleiding, behandeling en nazorg (preventie).

Centraal staat het VitaliteitQuotiënt (VQ)
Net als binnen bovengenoemd rapport, is het VQ de bindende factor binnen LGC's. Om klachten en ziekteverzuim te voorkomen is het belangrijk om alle elementen voor vitaliteit en gezondheid te benadrukken. Mentale en/of fysieke gezondheid én onze dynamische omgeving, die dagelijks invloed hebben op onze vitaliteit en gezondheid. Om een indruk te krijgen van het VQ kunt u de gratis VQ-test doen (deze test telt slechts 25 vragen, de VQ-vragenlijst ruim 70).

20210404 Beeldmerk VQ basis HCP origineel blauw MFO TEST1

Leefstijl Gezondheidscentra - brede dienstverlening

Binnen de LGC's zijn professionals werkzaam op alle deelgebieden binnen het VQ, zichtbaar in bovenstaand overzicht.  Onze profesionals zijn allen opgeleid om het het VQ te werken. 

Om uitgebreide dienstverlening te kunnen facilitereren, beschikt het LGC idealiter over de volgende zaken: een receptie en ontvangstruimte, voldoende (deel)kamers voor alle deelnemende professionals, vergader- en trainingsruimtes en een restaurant voor cliënten en professionals. Om de communicatie te optimaliseren maken alle professionals gebruik van één IT-systeem dat ook wordt gebruikt voor het VQ.