20210522 Logo HCP voor LGC basis V220210522 Logo VQ LGC center V6 blauwe tekst


20201214 Logo HCP Cirkel Blauw Oranje Nieuw def3

WHY | Waarom VQ Leefstijl Gezondheid Centra (LGC's) 
In deze 21ste eeuw is de Nederlander eerder een zorgconsument dan een patiënt. De problemen (w.o. ziekte) waar wij mee te maken hebben zijn meestal niet alleen mentaal en/of fysiek van aard, maar worden ook beïnvloed door onze omgeving. Daarnaast heeft onze leefstijl veel invloed op onze vitaliteit en onze gezondheid. Binnen LGC’s wordt gewerkt op basis van het VitaliteitQuotiënt (VQ), universeel meetinstrument voor leefstijl, vitaliteit en gezondheid.

WHAT | Wat zijn Leefstijl Gezondheid Centra (LGC's)
Binnen Leefstijl Gezondheidscentra staat gezondheid centraal. Zowel preventief als curatief, ofwel (gezondheids)klachten en/of verergering van deze klachten wordt voorkomen. Dit in tegenstelling tot de traditionele gezondheidszorg waar ziekte centraal staat en er (nog) weinig ruimte voor preventie is. LGC’s bieden basis- en generalistische Leefstijl Gezondheidszorg. Indien nodig wordt de zorgconsument (via de huisarts) doorverwezen naar specialistische zorg.

De LGC’s zijn in eerste instantie gericht op de werknemers van onze opdrachtgevers in het kader van een traject binnen Human Capital Performance. Bijvoorbeeld HCP-nazorg. De bezetting van LGC’s wordt geformeerd uit zelfstandige professionals die zijn opgeleid door Vitaliteit Groep Nederland en middels een HCP-licentie werken.

HOW | Hoe LGC's te realiseren?
Vitaliteit Groep Nederland creëert via Human Capital Performance een landelijk netwerk van zelfstandige professionals binnen alle 11 deelgebieden van het VQ. Naar behoefte faciliteert Vitaliteit Groep Nederland samen met haar stakeholders de HCP-professionals met regionale locaties van waaruit service kan worden verleend naar HCP-opdrachtgevers.

Voor onze opdrachtgevers is het ideaal wanneer hun werknemers (zorgconsumenten) met al hun leefstijl, vitaliteit en gezondheid gerelateerde klachten terechtkunnen op één locatie. De doelstelling is om de LGC’s regionaal te formeren, waardoor een landelijk netwerk ontstaat.