20210522 Logo HCP voor LGC basis V220210522 Logo VQ LGC center V6 blauwe tekst


20201214 Logo HCP Cirkel Blauw Oranje Nieuw def3

Zelfstandige professionals sleutel voor HCP en LGC's
Vitaliteit Groep Nederland werkt bij Human Capital Performance (HCP) bij voorkeur met zelfstandige professionals die werkzaam zijn binnen Leefstijl Gezondheid en Vitaliteit. Werken met HCP vraagt om affiniteit en bij vooorkeur ervaring als ondernemer of in ieder geval ondernemerschap. Omdat Leefstijl Gezondheidscentra leiding nodig hebben, is het logisch ook hier voor ondernemende zzp'ers te kiezen.

Een tweede reden om te kiezen voor zelfstandig professionals is het feit dat de meeste beroepen binnen de werkgebieden van het VQ veelal door zelfstandigen worden ingevuld. Denk aan huisartsen, coaches, trainers, psychologen, voedings- en bewegingsdeskundigen, juristen en financiële experts.

De derde reden is dat HCP-professionals multi-inzetbaar zijn. Deze professionals zijn opgeleid door Vitaliteit Groep Nederland als Vitaliteit Consultant of VQ Expert én zijn inzetbaar via hun eigen praktijk. Deze praktijk kan (deels) zijn gevestigd in het regionale LGC, waarbij de begeleiding naar de werknemers van de opdrachtgevers op één locatie plaatsvindt. Dit laatste geeft de werkgever vertrouwen. Iedere professional werkt met een HCP-licentie, waardoor de kwaliteit is gewaarborgd. Voor de werknemer is dit praktisch, hij hoeft voor begeleiding maar naar één locatie, namelijk het Leefstijl Gezondheidscentrum.

Wie werken samen binnen HCP en LGC?
Iedere zelfstandig professional die werkzaam is binnen één van de 3 hoofdgebieden en/of 11 deelgebieden van het VQ (zie hieronder) kan meewerken binnen HCP-trajecten en LGC's. Dit betreft meer dan 40 beroepen/specialisaties.

20210404 Beeldmerk VQ basis HCP origineel blauw MFO TEST1

HCP-professionals zijn door Vitaliteit Groep Nederland opgeleid en hebben de HCP-licentie verkregen. Wij verwijzen u graag naar de website van Vitaliteit Groep Nederland voor meer informatie.