20210522 Logo HCP voor LGC basis V220210522 Logo VQ LGC center V6 blauwe tekst


20201214 Logo HCP Cirkel Blauw Oranje Nieuw def3

Samenwerken binnen een Leefstijl Gezondheidscentrum
Wanneer u als professional samenwerkt binnen Human Capital Performance is de logisch stap om ook binnen het regionale Leefstijl Gezondheidscentrum (LGC) samen te werken. Een Leefstijl Gezondheidscentrum wordt gerealiseerd door en voor zelfstandige professionals om optimale dienstverlening naar de opdrachtgevers van HCP-diensten en vooral HCP-nazorg te verzorgen en te garanderen. 

Een Leefstijl Gezondheidscentrum telt in principe maximaal 50-100 zelfstandige professionals die fulltime of parttime verbonden zijn aan Human Capital Performance en Vitaliteit Groep Nederland. In het menu LGC's wordt het waarom, wat hoe nader verklaard. Vitaliteit Groep Nederland heeft de intentie om de komende 3 jaar in elke provincie een LGC te openen samen met zelfstandige professionals en onze stakeholders. 

Samenstelling LGC's
Een Leefstijl Gezondheidscentrum heeft een tweezijdig doel. Allereerst de optimalisatie van de HCP-dienstverlening naar onze opdrachtgevers en anderzijds het faciliteren van zelfstandige professionals met hun eigen onderneming.

Het LGC treedt naar buiten als één organisatie en wordt bestuurd door HCP-professionals die, net als VQ Experts, volledig zijn opgeleid door Vitaliteit Groep Nederland. Deze professionals, Vitaliteit Consultant, Master Vitaliteit Expert en Regiomanager, vormen een trojka.

De trojka coördineert tevens de dienstverlening naar de opdrachtgevers en betrekt hierbij professionals binnen het LGC. De LGC-professionals laten de begeleiding of behandeling van werknemers (zo veel mogelijk) parallel verlopen. Onze  professionals bij HCP-diensten hebben altijd een HCP-licentie.