20210522 Logo HCP voor LGC basis V220210522 Logo VQ LGC center V6 blauwe tekst


20201214 Logo HCP Cirkel Blauw Oranje Nieuw def3

Samenwerkende professionals essentieel 
Als de coronacrisis één ding heeft aangetoond is dat voor een optimale gezondheidszorg samenwerking essentieel is en tijdens de coronacrisis veel werd toegepast. Het coronavirus heeft ook aangetoond dat fysieke en mentale gezondheidzorg heel dicht bij elkaar liggen. In ieder geval dichterbij dan vóór de coroncrisis. Ook de sociaal- maatschappelijke gevolgen krijgen aandacht. Leefstijl, vitaliteit en gezondheid worden steeds belangrijker.

Nieuwe initiatieven onstaan. Stichting IGZ Plus en Vitaliteit Groep Nederland ontwikkelden al in 2016 het VitaliteitQuotiënt (VQ). Al vóór de coronacrisis publiceerde de stichting het Rapport Leefstijl Gezondheidszorg 2040. Door diezelfde crisis kreeg het rapport niet de aandacht die het verdient. U kunt het rapport downloaden door op de link te klikken.

Vitaliteit Groep Nederland pionier
Vitaliteit Groep Nederland heeft met het VQ bijgedragen aan het rapport en is pionier wat betreft preventie, leefstijl, vitaliteit en gezondheid. Het rapport is vertaald in een dienst voor werkgevers én werknemers: Human Capital Performance (HCP). Net als binnen Leefstijl Gezondheidszorg is samenwerking van professionals (zzp) essentieel voor een optimale dienstverlening. HCP-dienstverlening bestaat uit 3 stappen:

1. Iedere werknemer vult de VQ-vragenlijst in en wordt geiïnterviewd door een VQ Expert. Laatstgenoemde schrijft een rapport over iedere werknemer en bespreekt dit met de Vitaliteit Consultant
2. De Vitaliteit Consultant schrijft een HCP-adviesrapport met een omschrijving van de huidige vitaliteit van de organisatie en haar medewerkers en doet aanbevelingen
3. In overleg met de opdrachtgever wordt (een deel) van de aanbevelingen uitgevoerd en krijgen inviduele werknemers begeleiding en/of behandeling. 

Voor de uitleg van de specifieke samenwerking binnen HCP verwijzen wij u naar het menu rechts: Samenwerken binnen HCP. Voor meer informatie over Human Capital Performance verwijzen wij u naar de gelijknamige site (klik op de link).